Η δράση της ντουταστερίδης στην τριχόπτωση

Σε μια μελέτη που έγινε, 416 άνδρες με ανδρικού τύπου αλωπεκία, ηλικίας 21 με 45 χρονών, χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και τους χορηγήθηκε ντουταστερίδη σε δόσεις των 0.05, 0.1, 0.5, 2.5 mg, φιναστερίδη 5mgή placeboκαθημερινά για 24 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι  η ντουταστερίδη αύξησε τα μαλλιά αναλογικά με την δόση και η ντουταστερίδη των 2.5mg ξεπέρασε την φιναστερίδη των 5mg στις 12 και 24 εβδομάδες. διαβάστε περισσότερα