Τελογενής Ροή

Τι είναι η τελογενής ροή;

 

Η τελογενής ροή είναι η αύξηση του αριθμού των μαλλιών που πέφτουν, λόγω ξαφνικού ή έντονου στρες, επειδή κάποιοι θύλακες σταματούν, πρόωρα, να μεγαλώνουν και μπαίνουν στην φάση της στάσης.

Παραμένουν σε αυτήν την φάση για περίπου 3 μήνες και έπειτα πέφτουν, οπότε, όταν ξεκινήσει η τριχόπτωση, ο πάσχων, κατά πάσα πιθανότητα,  θα έχει ήδη ξεπεράσει την κατάσταση που του προκάλεσε το έντονο στρες. διαβάστε περισσότερα